Home        Aukje        Quantum Touch       Helen met energie       Huis reinigen
Spiegelen      Relaties      Gedachtekracht      Innerlijk kind       Contact       Links

 

Spiegelen

Spiegelen is iets dat iedereen doet, wanneer je je hiervan bewust bent, kun je dit voor jezelf gebruiken.

Dankzij het spiegelprincipe trekken we precies die mensen en gebeurtenissen aan die ons aspecten van onszelf laten zien die wij nog niet bewust waren. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin gebeuren. Als er dingen in ons leven gebeuren die ons niet bevallen, kunnen we ons afvragen met welk deel van onszelf dat resoneert, dat nu aandacht vraagt om gekend en mogelijk getransformeerd te worden. Omgekeerd, als er dingen in ons leven gebeuren waarvan we ons afvragen waar we dat aan te danken hebben, kunnen we ons ook afvragen met welk prachtig ongezien aspect in onszelf dat te maken kan hebben! 

Wanneer je bijvoorbeeld iemand bewondert, je vindt het mooi hoe hij of zij zaken afhandelt of aanpakt, dan betekent dit dat jij ook die manier van handelen in je hebt. Deze persoon valt je op, omdat hij of zij jou ergens diep van binnen raakt. Dit is dan een kant van jezelf die je nog niet of niet genoeg ontwikkeld hebt.

Dit geldt echter ook op een negatieve manier, wanneer jij je ergert aan iemand, dan betekent dit ook een spiegel voor jezelf. Jij ergert je omdat jij ook deze (schaduw)kant in je hebt, je wordt geraakt en je gaat, vaak op een negatieve manier, hierop reageren.

Wanneer wij ons bewust zijn van de spiegel die de mensen om ons heen ons voorhouden, dan kunnen we inzichten in onszelf krijgen........

Stel jezelf de vraag: "wat heb ik te leren van deze persoon?"

Voorbeelden

Is iemand die altijd ‘haantje de voorste is’ jouw favoriete medebezoeker op een feestje of je grootste ergernis? Wat vind je van die grote mond, die aandachttrekkerij?

Het gedrag dat je triggert betekent niet dat jij ook haantje de voorste bent. Het zou wel eens iets heel anders kunnen zijn dan wat jij in de eerste instantie bedenkt. Aangezien jij in de ontkenning leeft, is datgene wat je in de eerste instantie triggert alleen maar een uitwijkmanoeuvre van je ego om niet te hoeven voelen, om alles bij het oude te laten en niet te hoeven veranderen.

Probeer eens door te voelen naar die persoon. Waarom zou hij/zij zo doen? Uit onzekerheid? Aandacht nodig om erkenning? Wil deze persoon hiermee laten zien dat hij/zij heel erg betrokken is bij de feestganger waar jullie op bezoek zijn? Of zou deze persoon zichzelf overschreeuwen om zijn/haar eigen angst/pijn/onzekerheid van dat moment niet te hoeven voelen? Het maakt eigenlijk niet uit. Het gaat namelijk niet over die ander, het gaat over jou.

Niet het gedrag van de ander is datgene wat je triggert, maar de pijn die jij onbewust van die persoon voelt. De moeilijkheidsgraad is dat je het gedrag van die persoon bewust ziet, maar de onbewuste pijn níet ziet.
Je vòelt wel de onbewuste pijn.

Wanneer we in de spiegel kijken zien we met onze ogen ons spiegelbeeld. We denken daarmee precies te zien wie we zelf zijn. We denken dat een ander ons ook zo ziet. Maar dat is niet zo! Vraag aan iemand hoe hij/zij jou ziet. Iedereen ziet jou weer anders. In ieder geval anders dan hoe jij jezelf beschrijft.

Hoe komt dat? Kijken is niet alleen zien met je ogen, maar is ook voelen. En kijken vanuit jouw ogen is echt anders dan kijken vanuit de ogen van iemand anders. Niemand ziet iets hetzelfde zoals jij het ziet. Er zit altijd een stukje kleur of ruis bij. Die kleur of ruis komt o.a. vanuit je onderbewustzijn, je gevoel, je emoties, je ervaringen, uit je verleden.

Zo ook wanneer iemand jou een spiegel voorhoudt door zijn gedrag. Je denkt iets te zien, maar het blijkt iets ander te zijn dan wat je in de eerste instantie dacht te zien.
Vaak krijg ik de vraag: “Ik vind mijn collega irritant omdat hij/zij er de kantjes vanaf loopt. Wat zegt dat over mij gezien vanuit het ‘spiegelen?’ Ik doe altijd mijn best en loop er nooit de kantjes vanaf. Dat spiegelen klopt niet. Hoe zit dat?”

Het gaat niet om het feit ‘de kantjes er vanaf lopen’ maar het gaat om wat jij erbij VOELT. Onmacht? Irritatie? Wat voor irritatie dan? Of vind je het oneerlijk?

De spiegel is datgene wat jij voelt en niet wat je ziet! Er zit dan onmacht, frustratie of onrecht in je. Ga op onderzoek uit waar of waardoor dat gevoel is ontstaan. Het is alleen maar de pijn die in deze situatie wordt aangeraakt. Je collega is zelf verantwoordelijk over haar werk en haar leven. Daar kan jij niets mee, mits je haar leidinggevende bent natuurlijk.

En daar komt wellicht een oplossing boven drijven. Is het wellicht de hoogste tijd dat je jezelf een schop onder je kont geeft?

Want, waarom ben jij geen leidinggevende? Is dat misschien dan je frustratie? Tijd om stappen te ondernemen om leidinggevende te worden? Een cursus of opleiding te gaan volgen? Een gesprek aan te gaan met je baas? Een andere baan te zoeken waar je kan promoveren en zal worden gewaardeerd? Coaching nemen om je onzekerheid weg te werken?

Triggers van anderen zijn schoppen onder je kont om aan jezelf te werken. De hoogste tijd om iets te gaan ondernemen! Je kan op twee manieren reageren: je blijven ergeren of aan jezelf werken.


Een vader moppert over zijn dochter: "mijn dochter is erg eigenwijs en ze weet altijd alles beter"

Deze dochter spiegelt een kant van de vader die hij liever niet ziet, of waar hij zich niet van bewust is.

Als deze vader beseft dat het zijn eigen (schaduw)kant is die zijn dochter hem spiegelt, dan begrijpt hij beter zijn ergernis en kan hij hieraan gaan werk

Wat gaan we doen?

Spiegelen is een herkenning, van iets dat je bij je draagt, positief of negatief, bewust of onbewust. En als we zien wat de ander ons spiegelt, dan kunnen we hiermee 'aan de slag'. Bewustwording is de helft van het oplossen van het "probleem". We gaan samen op zoek naar de oorzaak van de beperkende gedachten. Door te visualiseren of door meditatie.